Velkommen til Grundejerforeningen Dalby Strandpark!

 

På denne hjemmeside finder du nyttig information til nuværende og kommende grundejere samt til ejendomsmæglere, advokater og andre, som måtte have interesse i grundejerforeningen.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Dalby Strandpark”.

Foreningen blev stiftet i maj 2010, og dens hjemsted er Dalby Strand ved Gørlev i Kalundborg Kommune. Vi er beliggende i det naturskønne område Dalby Strand ved Musholm Bugt mellem Korsør og Kalundborg.

 


Hvidovre, den 30. juni 2014

Kalundborg Kommunes forbud mod delingen er ophævet

Efter godt 4 års kamp mod Kalundborg Kommune om at få godkendt vor grundejerforening har Natur- og Miljøklagenævnet den 26. juni 2014 underkendt Kalundborg Kommunes forbud mod deling af G/F Dalby Strandbakker i 2010.
Afgørelsen og begrundelsen fremgår af vedlagte dokument fra Natur- og Miljøklagenævnet. Det hedder bl.a. heri:
”Kalundborg Kommune har således ikke med hjemmel i planlovens § 43 kunnet modsætte sig dannelsen af den nye grundejerforening, hvorfor Natur- og Miljøklagenævnte ophæver på baggrund af ovenstående Kalundborg Kommunes afgørelse af 7. februar 2014.” og videre: ”Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. Planlovens § 62, stk.1”

Dette betyder, at Kalundborg Kommune kun kan prøve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ved at anlægge en retssag mod Natur- og Miljøklagenævnet.

Sidste afsnit i afgørelsen lyder: ”Der er ikke med denne afgørelse taget stilling til, om kommunen som påtaleberettiget efter servitutten i privatretlig regi vil kunne modsætte sig dannelsen af den nye grundejerforening, herunder om der måtte være handlet i strid med foreningsvedtægter; en sådan håndhævelse må i givet fald søges foretaget ved civilretligt søgsmål.”

Dette afsnit blev tilføjet afgørelsen fordi Kalundborg Kommune i sin begrundelse for forbuddet har taget udgangspunkt i et sæt vedtægter, som den nuværende bestyrelse i G/F Dalby Strand-bakker  ved Jørn Nørregaard har fremlagt for kommunen. Disse vedtægter er imidlertid ikke i overensstemmelse med de vedtægter, der var gyldige på det tidspunkt, hvor delingen blev gennemført. Kalundborg Kommune er blevet underrettet om dette forhold.

Bestyrelsen vil nu søge kontakt med Kalundborg Kommune for at få vor endelige godkendelse, som de efter Natur og Miljøklagenævnets afgørelse ikke kan nægte os. Derefter vil vi udarbejde retningslinjer for vore fremtidige forbindelser med G/F Dalby Strandbakker vedrørende vort fælles dræntransportsystem samt vedligeholdelse/benyttelse af vor fælles veje.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dokumentation

 
Copyright © 2010-11 Grundejerforeningen Dalby Strandpark.